NEWS

1) बी. ए. / बी. व्होक. / एम. ए. भाग 1 मधील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा फॉर्म स्वतः भरावेत किंवा कॉलेजच्या युवक कल्याण कक्षामधून भरून घ्यावेत अथवा परीक्षा विभागातून भरून दिले जातील. कॉलेजच्या परीक्षा विभागातून भरण्यासाठी एक कोऱ्या कागदावर दत्तक-पालक शिक्षक यांचेकडून आपले विषय व शॉर्ट टर्म कोर्स कोणता आहे ते त्यांच्या सहीनिशी आणावे.